Спеціалізована школа №3
з поглибленим вивченням IT

Джерела підготовки

Джерела  підготовки до ДПА та ЗНО з біології.docx

Джерела  підготовки до ДПА та ЗНО з іноземних мов.docx

Джерела  підготовки до ДПА та ЗНО з хімії.docx

Джерела підготовки до ДПА та ЗНО з математики.docx

Джерела підготовки до ДПА та ЗНО з української мови і літератури.docx

Джерела підготовки до ЗНО з географії.docx

Лист МОН. Перелік навчальної літератури.docx

 

Джерела підготовки до ЗНО з історії України

ЕНЦИКЛОПЕДIЯ тестових завдань - Повний курс історії України в тестах (О. О. Мартинюк).pdf

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ [Навчальний посібник]. Ґрунтовна підготовка до ЗНО за 50 тижнів (С.Є.Коніщева).pdf

Історичні персоналії ЗНО – 2020. СПИСОК персоналій для візуального розпізнавання. Архітектура та мистецтво, Памятки архітектури і мистецтва.rar

 

Конспекти тем

ТЕМА 1: Вступ до історії України.doc

 ТЕМА 2. СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ.doc

 ТЕМА 3. КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА.doc

 ТЕМА 4. ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКА ДЕРЖАВА. МОНГОЛЬСЬКА НАВАЛА.doc

 ТЕМА 5. ЛИТОВСЬКО-РУСЬКА ДЕРЖАВА. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА ІНШИХ ДЕРЖАВ (У др. пол. ХІV – пер. пол. ХVІ СТ.).doc

 ТЕМА 6. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХVІ СТ.).doc

 ТЕМА 7. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ (ПЕРША ПОЛОВИНА ХVІІ СТ.).docx

 ТЕМА 8. НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНА ВІЙНА УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ ПІД ПРОВОДОМ Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО СЕРЕДИНИ ХVІІ СТ..doc

 ТЕМА 9. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ 50-х – у 80-ті рр. XVII ст..docx

 ТЕМА 10. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПРИКІНЦІ ХVІІ – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVІІІ ст. ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА.docx

 ТЕМА 11. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНИ ХVІІІ ст. ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА..doc

 ТЕМА 12. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст..doc

 ТЕМА 13. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ В СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ – У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст..doc

 ТЕМА 14: КУЛЬТУРА УКРАЇНИ КІНЦЯ XVIII - ПЕРШОЇ ПОЛОВИНІ ХІХ ст..doc

 ТЕМА 15. НАДДНАІПРЯНСЬКА УКРАЇНА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст..doc

 ТЕМА 16. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРІЙСЬКОЇ (АВСТРО-УГОРСЬКОЇ) ІМПЕРІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ ст..docx

 ТЕМА 17. КУЛЬТУРА УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст..docx

 ТЕМА 18. НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА 1900-1914 рр.docx

 ТЕМА 19. ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У СКЛАДІ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ У 1900-1914 рр..docx

 ТЕМА 20. УКРАЇНА В ПЕРШІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ.docx

 ТЕМА 21. УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ.docx

 ТЕМА 22. УКРАЇНА В БОРОТЬБІ ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ (1918-1922 РР.)..docx

 ТЕМА 23. УКРАЇНСЬКА СРР В УМОВАХ НОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ (1921-1928 рр.).docx

 ТЕМА 24. Тести..doc

 ТЕМА 25. ЗАХІДНА УКРАЇНА В 1921-1939 рр..docx

 ТЕМА 26: УКРАЇНА ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939 – 1945 рр.).docx

 ТЕМА 27: УКРАЇНА В ПЕРШІ ПОВОЄННІ РОКИ (1945 р. – НА ПОЧАТКУ 1950-х рр.). АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЗМІНИ УРСР.docx

 ТЕМА 28: УКРАЇНА В УМОВАХ ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ (1953-1964 рр.)8.docx

 ТЕМА 29. УКРАЇНА В ПЕРІОД ЗАГОСТРЕННЯ КРИЗИ РАДЯНСЬКОЇ СИСТЕМИ (1965-1985 рр.).docx

 ТЕМА 30. РОЗПАД РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ І ВІДРОДЖЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (1985-1991 рр.).docx

 ТЕМА 31. УКРАЇНА В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОСТІ.docx