Ліцей № 3 Подільського району м. Києва

Мета Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» - впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей та учнівської молоді.

Місія проєкту:  Сформувати якісний майбутній інтелектуальний фонд нації за рахунок упровадження наукових досягнень та інноваційної практики в системі освіти України.

Науковий керівник проєкту – доктор педагогічних наук, професор Ірина Володимирівна Гавриш.

Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» реалізується в межах нормативно-правової бази України, згідно з чинним законодавством. Учні проєктних класів навчаються за спеціально розробленими навчальними планами. Навчальні програми та інші навчальні матеріали мають необхідні грифи Міністерства освіти і науки України.

Нормативна база з питань реалізації науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» в закладах загальної середньої освіти доступна за посиланням 

  • Лист Державної служби якості освіти України від 06.08.2020 № 01/01-23/929  про результати експертизи освітньої програми початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»
  • Освітня програма початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»

Проєкт дає можливість:

  •  Розвинути математичні здібності дітей, створити передумови для успішного засвоєння шкільного курсу математики.
  •  Сформувати навички раціонального читання, створивши передумови для успішного засвоєння предметів гуманітарного циклу.
  •  Вільно спілкуватися іноземною мовою.
  •  Сформувати первинні уявлення про фізичні, хімічні, біологічні об’єкти, створивши передумови для якнайкращого засвоєння предметів природничого циклу.
  •  Сформувати компетентність «Умій вчитися», розвинути пізнавальні процеси дітей, створивши передумови для успішного навчання дитини.

Впровадження проєкту в школі розпочалося з 2020 року.  За проєктом "Інтелект України" навчається 6 класів початкової школи:

1-А клас (класний керівник Черняхович Н.М.), 2-Б клас (класний керівник Тарчук О.В), 3-А (класний керівник Осипенко В.В.), 3-Б (класний керівник Петренко Л.В.), 4-Б (класний керівник Онищенко К.С.), 4-В (класний керівник Кириленко Ю.В.).

 Перші шкільні кроки учнів 1-А класу (кл. керівник Черняхович Н.М.)

Шкільні миті 4-В класу (кл. керівник Кириленко Ю.В.).

Питання впровадження НПП "Інтелект України" розглядається на засіданнях педагогічної ради ліцею: